Līdz sacensībām:
Velobrauciens „Apkārt Burtnieku ezeram 2019”.

Vecate.

22.06.2019.