Līdz sacensībām:
25. Riteņbraucēju Vienības brauciens.

Sigulda.

07.09.2015.