Līdz sacensībām:
26.Riteņbraucēju Vienības brauciens.

Sigulda.

07.09.2016.